Huisregels

Het Molenbad  =  “ Vrolijk en Veilig ” 

• Bij ieder bezoek aan Het Molenbad is het tonen van een toegangsbewijs verplicht.
• Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding.
• Niet met schoenen en kleding op de perrons langs de bassins.
• Hardlopen op de perrons langs de bassins is niet toegestaan.
• Op de perrons langs de bassins is roken verboden.
• Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder in badkleding die beschikt over een goede zwemvaardigheid.
• De diepe bassins, vanaf 1.10 meter en de glijbaan zijn alleen toegankelijk voor kinderen met minimaal het A-diploma.
• Het gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan.
• Glaswerk is in deze accommodatie niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodatie op te houden, langer dan strikt noodzakelijk is.
• Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in dit zwembad worden niet getolereerd.
• Huisdieren kunnen niet worden toegelaten.
• Tijdens de zwemlessen is het bad gesloten.
• Speeltoestellen, zoals glijbaan, dienen op een veilige manier en volgens aanwijzingen te worden gebruikt.
• Afval moet in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
• Radio’s e.d. zijn toegestaan mits deze geen overlast bij andere bezoekers veroorzaken.
• Voor uw en onze veiligheid is videoregistratie aanwezig.
• De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden. Bij overtreding kan de toegang worden ontzegd en eventueel een abonnement worden ingenomen.
• Verbaal en/of lichamelijk geweld tegen bezoekers en/of medewerkers wordt niet getolereerd en leidt tot verwijdering uit het zwembad.
• De Stichting is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
• Bij ernstige vergrijpen wordt de politie ingeschakeld.

• Binnen Het Molenbad is het protocol “Vrolijk en Veilig” van kracht.