Tarieven 2021

Voorverkoop Prijs  Seizoenprijs
Dagkaartje * €   4,50
10-badenkaart €  40,50
Avondkaartje geldig na 19.00 €   2,90
Gezinsabonnement ** € 128,00 € 142,00
3e en volgende kind €  22,50 €  25,00
Persoonlijk abonnement €  64,00 €  71,00
Zwemlessen*** €  95,00
Afzwemmen €  12,50
Duplicaat abonnement €   8,00
Zwemvierdaagse €   7,50

 

 

 

Als u gebruik wilt maken van het voorverkooptarief moet u het totaalbedrag vóór 24 april 2021 overmaken op rekening
NL73 RABO 0371 6027 34 t.n.v. St. Zwembad Wognum / Nibbixwoud met vermelding van postcode en huisnummer. Lever ook het bestelformulier met recente pasfoto(s) (voorzien van naam) in vóór 24 april 2021 bij één van de onderstaande adressen.

  1. Ursem, Dorpsstraat 14a, Nibbixwoud
  2. Bulthuis, Sweelinckhof 3, Wognum
  3. Tom Beerepoot, Sint Agneslaan 49, Wognum

Bestelde abonnementen kunt u vanaf 2 mei afhalen aan de kassa van het Molenbad.

*    Kinderen tot twee jaar hebben gratis toegang.
Vraag bij het tussentijds verlaten van het zwembad om een betalingsbewijs.
**  Een basis gezinsabonnement bestaat uit maximaal 4 gezinsleden. Hiervan is minimaal 1 of zijn maximaal 2 personen 18 jaar of ouder. Alle gezinsleden moeten op hetzelfde adres woonachtig zijn.
*** Bij de leskaart is een gezins- of persoonlijk abonnement verplicht!

Pasfoto online snijden: Bestand uploaden> beeldverhouding> Foto's> 7:5> roteren> snijlijnen slepen tot de pasfoto goed passend in beeld is >> afbeelding uitsnijden > downloaden > naam van abonnementhouder geven en naar pc opslaan