Tarieven 2019

Voorverkoop Prijs  Seizoenprijs
Dagkaartje * €   4,00
10-badenkaart €  36,00
Avondkaartje geldig na 19.00 €   2,75
Gezinsabonnement ** € 118,00 € 134,00
3e en volgende kind €  14,00 €  17,00
Persoonlijk abonnement €  59,00 €  67,00
Zwemlessen*** €  84,00
Kosten diploma zwemmen €  12,00
Duplicaat abonnement €   8,00

De voorverkoopprijs geldt alleen indien vóór 20 april 2019 het bestelformulier is ingeleverd én de betaling is ontvangen!

*    Kinderen tot twee jaar hebben gratis toegang.

Vraag bij het tussentijds verlaten van het zwembad om een betalingsbewijs.

**  Een basis gezinsabonnement bestaat uit maximaal 4 gezinsleden. Hiervan is minimaal 1 of zijn maximaal 2 personen 18 jaar of ouder. Alle gezinsleden moeten op hetzelfde adres woonachtig zijn.

*** Bij de leskaart is een gezins- of persoonlijk abonnement verplicht! De lessen duren een half uur en worden gegeven op maandag en woensdag tussen 17.00 uur en 19.00 uur (onder voorbehoud). Kinderen die geboren zijn in 2013 of eerder mogen deelnemen aan de zwemlessen.

Link naar inschrijfformulieren