Inschrijfformulier abonnementen en zwemles

U kunt helaas geen gebruik meer maken van het voorverkooptarief.
Het totaalbedrag kunt u overmaken op rekening NL73 RABO 0371 6027 34 t.n.v.
St. Zwembad Wognum/Nibbixwoud met vermelding van postcode en huisnummer.
Bij het bestelformulier moeten recente pasfoto’s van de gezinsleden worden toegevoegd.
De pasfoto’s moeten voorzien zijn van een naam!
Als het geld is ontvangen op bovengenoemd bankrekeningnummer worden de abonnementen uitgegeven

Bestelformulier abonnement seizoen
Inschrijfformulier zwemles